Ons kantoor

Opgericht op initiatief van Michel Kaiser, specialist in publiek, grondwettelijk en administratief recht, en Céline Verbrouck, specialiste in vreemdelingen- en familiaal internationaal privaatrecht, evenals hun respectievelijke medewerkers, verenigt Altea advocaten ervaren in deze materies in ruime zin.   

Dankzij hun complementaire specialisaties, maar vooral dankzij hun dynamische wil om de waarden met betrekking tot de beoefende rechtsdomeinen te delen, hebben de advocaten die de vereniging Altea vormen zich natuurlijk gegroepeerd ter verdediging van de rechten van de mens en de burger.   

De kwaliteit van de diensten geleverd door de advocaten van de vereniging slaat op hun beheersing van de administratieve en gerechtelijke procedures, ook op internationaal niveau, evenals op de mogelijkheid om toegespitst juridisch en strategisch advies te geven omtrent de betrokken materies.

In haar specialisatiedomeinen behartigt Altea de belangen van een gemengd cliënteel bestaande uit particulieren, verenigingen of overheden. Het kantoor stelt dus geavanceerde professionele diensten ter beschikking van een uitgebreid type cliënteel en benadrukt haar toegankelijkheid.